Over Peace in the Park

Peace in the Park is een jaarlijks terugkerend festival dat plaats vindt in de Paleistuin te Den Haag. Aanleiding voor de eerste editie in september 2013 was het honderd jarig bestaan van het Vredespaleis. Het karakter van Peace in the Park onderscheidt zich door de focus te leggen op het ontwikkelen en herontdekken van innerlijke vrede. Dit komt tot uiting in de programmering en sfeer die worden gecreëerd tijdens het festival. Peace in the Park schept een omgeving waarin de relatie met innerlijke vrede kan opbloeien en verbindingen gemakkelijk ontstaan: elkaar ontmoeten in een harmonieuze en ontspannen sfeer, met ruimte voor diepgang in gesprekken en deelname aan allerlei programma’s.

Stichting Peace in the Park werkt vanuit de onderstaande visie: “Wij zien een Den Haag waar vrede zichtbaar leeft in mensen. Vrede als universele kracht ongeacht religie, cultuur of afkomst. Vrede als innerlijke dimensie die je dichter bij jezelf, je buurt en je stadsgenoten brengt. Vrede als bron die mensen inspireert zich te verbinden met anderen of actie te ondernemen en initiatieven te ontplooien”.

Deze visie is vertaald naar een centrale boodschap, welke luidt: “Iedereen wil vrede. Ook jij kunt iets doen met vrede, in jezelf en in je omgeving. Ontdek wat jij praktisch kunt doen als eerste kleine stap en deel dat met anderen.” 

De organisatie bestaat uit een projectteam, in samenwerking met organisaties, buurtbewoners en winkeliers met ieders vrijwillige bijdrage. In de programmering en in de samenwerking, zijn de visie en de centrale boodschap het vertrekpunt. De programma’s geven inspiratie aan bewoners om over hun persoonlijke relatie met vrede na te denken en daar actief iets mee te doen. Het gevoel van vrede wordt versterkt in een omgeving waar reflectie, ontspanning en vrolijkheid voorop staan, en dat is precies wat er op dit festival te vinden is.